Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mé osobní a kontaktní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovávala Masarykova univerzita v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely předávání informací týkajících se výzkumných aktivit Masarykovy univerzity. Souhlasím se zasíláním zpráv o průběhu studie CELSPAC a studií navazujících a obdobných sdělení na mou výše uvedenou e-mailovou adresu. Souhlas uděluji dobrovolně s tím, že ho mohu kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat na adrese: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Veškeré údaje jsou považovány za přísně soukromé a jsou chráněny ve smyslu platných právních norem. Evidované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám!