25. října 2023 v 07:20Young Adults 7:20


Popis

Přihlášení na vyšetření probíhající od 7:20 do 11:05. V tomto čase absolvujete všechna měření a vyplníte všechny dotazníky.


Místo

Podrobnosti

25. října 2023, 07:20 – 25. října 2023, 11:10
1 dostupné místo